Озонотерапия при остеоартрит на коляното и тазобедрената става

Интраартикуларната озонотерапия, благодарение на нейното аналгетично и противовъзпалително действие, постига добри резултати както при лечението на остеоартрит на коляното, така и на тазобедрената става.

Намаляване на болката се установява от първите сесии на лечение, като се прилагат средно 5 сесии за постигане на значително подобрение.

Терапията се извършва амбулаторно, веднъж седмично. Вътреставната пункция обикновено не е болезнена, а при необходимост може да се приложи локална анестезия.

Важно предимство на тази форма на лечение е, че няма странични ефекти и усложнения и може да се провежда толкова пъти, колкото лекарят прецени за подходящо.

Пациентите с диабет и хипертония могат да се подлагат на тази терапия без промяна на нивата на кръвната захар и без повишаване на стойностите на кръвното налягане.

Лечението е показно и за забавяне или отлагане на поставянето на коленни протези.

Лечението на артроза на коляното в първата фаза е медикаментозно. Местната топлина може да помогне, както и умерените физически упражнения. Показни са противовъзпалителни средства, но като се има предвид, че това е хронична патология, вниманието трябва да бъде насочено в намаляването на приема им до минимум.

Интраартикуларната озонотерапия е допълващо лечение при остеоартрит на колянната става, като се постигат добри резултати без странични ефекти и противопоказания.

Намаляването на болката обикновено се установява от първите сесии на лечение, като се правят средно 5 сесии, за да се получи субективно подобрение.

Остеоартритът на тазобедрената става може да започне с болка в слабините, която постепенно се увеличава, влошава се при ходене и се подобрява при почивка. Често има трудности при кръстосването на единия крак върху другия или при обуването на обувки или чорап. Може да има накуцване при ходене и болката да се спусне надолу от предната част на бедрото до коляното, като понякога се приема за проблем с коляното.

Озонотерапията за лечение на остеоартрит на тазобедрената става се състои от вътреставна инфилтрация на озон, с която се постига значително намаляване на болката без появата на странични ефекти. Лечението няма противопоказания. Препоръчителният брой сесии е 5. Терапията може да се съпроводи или продължи с оралното приемане на мулекулно-микрокапсулиран озон.

Какво е остеоартрит на коляното и тазобедрената става?

Остеоартритът на коляното е много често срещано заболяване сред населението. Засяга жените повече от мъжете и се увеличава с възрастта. Пациентът съобщава за болка, особено при започване на ходене, слизане по стълби, а също и след известно време ходене. В първата фаза болката се подобрява при почивка и коленете обикновено не болят, ако човекът не ходи.

Началото обикновено e бавно, а прогресията с години.

На тази рисунка можете да видите разликата между здраво коляно и коляно с остеоартрит, както се вижда,

че не само се получава увреждане на ставния хрущял, но има и нарушения в костите (остеофити), сухожилията и връзките, както и вътреставна възпалителна реакция.

МЛАДИ ПАЦИЕНТИ

При млади хора с поява на болки в коленете, озонотерапията и растежните фактори от тромбоцитен произход могат да се прилагат комбинирано, като се постигат много задоволителни резултати. Лечението е насочено към намаляване на нивото на болката и спиране или забавяне на влошаването на ставите.


информация от Institut Català d´Ozonoterapia